Manuál zapojenej organizácie

Získavanie dobrovoľníkov pre vec

Základom toho, aby pomoc Vašej organizácie (spoločenstva) bola čo najúčinnejšia, je osobné oslovovanie na všetkých štruktúrach (prenášanie vízie a zápalu pre vec) a systematickosť (tento manuál).

 

Všetky spomínané osoby, v diagrame aj v manuáli, sú v druhej polovici dokumentu bližšie špecifikované aj so svojimi úlohami.

 

 

Diagram

Organizácia

Postupnosť v krokoch:

 

(vítané) Nájdite dobrovoľníka z Vašej organizácie, ktorý sa pridá do nášho komunikačného tímu, bude Vás zastrešovať a my ho zaškolíme. Bude predstavovať kontaktnú osobu.

 

 1. Pošlite mail svojim členom (môžete použiť náš v prílohe), pridajte k nemu letáčik, video a osobnú motiváciu, prečo do akcie idete.
 1. Vytipujte si kľúčových ľudí – vodcov spravujúcich väčšie celky (miestne združenie, oratórium, skautský zbor a pod.), oslovte ich osobne alebo telefonicky (mail nestačí!) a nadchnite ich pre vec -> nech sa zapoja ako celá skupina. Vysvetlite im ďalšie body, prepošlite manuál.
 1. Kontaktná osoba im vytvorí účet na našej stránke.
 1. Miestni vodcovia spoločenstiev zapoja (telefonát, osobne, porada) svojich vedúcich skupín, stretiek, oddielov, facilitátori. Prihlási ich do systému cez svoj účet.
 1. Spolu vyberú, ktoré volebné budovy budú pokrývať. Ideálne pokryť celú budovu, prevziať za ňu zodpovednosť – takú možnosť máte na svojom účte. Takáto pomoc – adoptovanie si volebnej miestnosti – je pre akciu najkľúčovejšia.
 1. Vedúci skupiny ľudí vyzve na najbližšom stretnutí alebo iným osobným spôsobom k účasti na akcii, namotivuje ich (komunitná akcia /iná motivácia z diagramu nižšie). Ihneď urobí prieskum koľkí pôjdu a zapíše ich do systému cez svoj účet ako dobrovoľníkov.

Ak chcú spraviť aj niečo navyše tak si nech si pozrú:

 1. http://bratislava.zastavmehazard.sk/sluzba/ – stránka s aktuálne potrebnými službami
 2. http://bratislava.zastavmehazard.sk/material/ – stránka s aktuálne potrebnou materiálnou pomocou.

 

 1. Dobrovoľníkom príde mail s doplňujúcim formulárom, jeho vyplnením potvrdia svoju účasť.
 1. V polovici februára (15.2.) urobíme porovnanie s očakávanými počtami dobrovoľníkov a realitou. Pri nenaplnení kontaktná osoba komunikuje priamo s vedúcimi stretiek a opäť vyzývajú k registrácii na stránke.
 1. Stretneme sa pri zbieraní podpisov a sprievodných aktivitách.
 1. Zmeníme Slovensko k lepšiemu!

 

Ak máte jednoduchšiu štruktúru, tak len priamo pridáte od systému osoby, ktoré pritiahnu zo svojho okolia toľko a toľko dobrovoľníkov.

 

V prípade akýchkoľvek nejasností komunikujte na ľubovoľnom stupni krokov s kontaktnou osobou.

 

Definovanie pojmov a úlohy zapojených ľudí

Kontaktná osoba

Ideálne Vami (organizáciou) poverená osoba za akciu, zdatná v komunikácii. (Ak taká nie je, bude to človek od nás). Poskytneme jej školenie, bude súčasťou väčšieho komunikačného tímu.

 • Pomáha vodcom a vedúcim čo najefektívnejšie zapojiť nových dobrovoľníkov a pochopiť systém v tomto manuáli.
 • Zastrešuje komunikáciu medzi usporiadateľmi akcie a Vami, organizáciou

Vodca miestnej komunity

Môže ísť o vedúceho oratória, vedúceho eRka v meste, združenia klubov, zborového vodcu a podobne.

 1. Zvolá radu vedúcich skupín, stretiek, na ktorej nájdu spoločnú motiváciu pre jednotlivé skupiny. Prípadne to urobí jednotlivo, no osobne / telefonicky.
 2. Rozhodne sa s vedúcimi skupín, či preberajú zodpovednosť za nejaké z volebných budov – kľúčová pomoc pre zdar akcie.
 3. Zaregistruje na svojom účte vedúcich skupín.
 4. Požiada vedúcich skupín, aby vyzvali svojich členov (16 + rokov) k účasti na akcii a zistili priebežný počet prihlásených, ktorý zaznamenajú na svojom účte.

 

 

Vedúci skupiny

Môže ísť o animátora mladých, vedúceho oddielu, facilitátora, človeka z miestneho klubu, spoločenstva, ktorý dokáže motivovať druhých k spoločnej aktivite.

 1. Osloví svoju skupinu, namotivuje ju a vyzve k pripojeniu sa do akcie.
 2. Urobí prieskum v skupine – približne koľkí idú (neustále motivuje).
 3. Na svojom účte tieto osoby pridá do systému.
 4. Koncom februára burcuje, aby všetci sľúbení naozaj prišli na akciu.

 

Člen skupiny – dobrovoľník

 • Má aspoň 16 rokov.
 • Nemusí byť z Bratislavy.
 • Príde mu na mail doplňujúci formulár, ktorým potvrdí svoju účasť.
 • Príde do BA zbierať podpisy.
 • Bude mať zabezpečené ubytovanie a čiastočne stravu.
 • Môže sa zúčastniť sprievodného programu:
  • piatok – benefičný koncert, svedectvá, chvály
  • sobota – nočná hra
  • nedeľa – prehliadka katedrály, sv. omša

 

 

Organizátor

Zo strany nás, usporiadateľov, Aliancia za rodinu a ďalšie spoločenstvá, Vám poskytujeme:

 • kontaktnú osobu, s ktorou rieši postup náboru dobrovoľníkov alebo školenie pre Vášho dobrovoľníka, ktorý bude zastávať túto úlohu (vítané)
 • tento manuál ako zabezpečiť čo najväčšiu účasť svojich ľudí
 • materiály, ktoré pomôžu upútať a motivovať ľudí
 • účty a systém, pomocou ktorého budete môcť pridávať svojich dobrovoľníkov a mať nad nimi prehľad
 • stránku, cez ktorú je možnosť viac pomôcť http://bratislava.zastavmehazard.sk/
 • odpovede na akékoľvek otázky a pomoc cez kontaktnú osobu, prípade potreby aj inak
 • ubytovanie pre dobrovoľníkov od piatka do nedele a stravu od soboty obeda
 • sprievodný program, školenie a koordinácia počas akcie

 

Účet

Prihlasujte sa doň cez stránku http://bratislava.zastavmehazard.sk/wp-login.php

Vodcovi ho vytvorí kontaktná osoba. Cezeň zaregistruje do systému vedúcich Vašich skupín, či priamo dobrovoľníkov a máte v ňom ďalšie funkcie na správu vašich dobrovoľníkov a manuály.

Ak Vás niekto zaregistroval, príde Vám na mail Vaše prihlasovacie meno a heslo.

Špeciálnym účtom je koordinátorský účet, pomocou ktorého spravujete celú volebnú budovu. Vytvoríte si ho prebratím zodpovednosť za Vami vybraté volebné miesto.

Takáto pomoc je pre nás kľúčová.

 

Prílohy

Motivácie prečo prísť

Diagram môže pomôcť lepšie nájsť vhodné motivácie pri zapájaní druhých do akcie.

Mail

celej skupine

priateľovi

 

Propagačné materiály

Videá a plagáty

 

Close Menu