Manuál koordinátora

Koordinátor je zodpovedný za 1 zberné miesto a za dobrovoľníkov na ňom. Je povinný zabezpečiť, aby sa podpisy zbierali od 7:00 do 22:00 (skôr môže zber ukončiť len na výslovný pokyn centrály). Taktiež v priebehu dňa kontroluje zberné miesto a v prípade akýchkoľvek problémov komunikuje s centrálou.

 

Úlohy:

 • Priebežne hľadá dobrovoľníkov na svoje zberné miesto
 • 2.3.2016 prísť na školenie koordinátorov na Kapitulskú 20 o 19:00
 • 2.3.2016 prebrať materiály pre svoje zberné miesto (na školení)
 • 3.3.2016  obvolať dobrovoľníkov, dohodnúť si s nimi časy kedy môžu prísť
 • 4.3.2016 poslať dobrovoľníkov na školenie o 20:00 v UPC / koncert o 18:00
 • 4.3.2016 po školení skontrolovať zoznam dobrovoľníkov na vašom mieste – registrovaní sú zelenou farbou, červení sa neregistrovali, preto im treba aspoň poslať SMS, prípadne v sobotu ráno obvolať a potvrdiť si s nimi ich účasť
 • 5.3.2016
 • – 6:50     priniesť materiály na zberné miesto, pripraviť dobrovoľníkov na zber
 • Skontrolujte prosím perá v taškách, či na nich nie je politická reklama. Ak áno, zahoďte ich. Priebežne kontrolujte perá, ktoré vám náhodní okoloidúci zabudnú na stolíku.
 • – 7:00    začať zber podpisov
 • – priebežne kontrolovať či sa dobrovoľníci striedajú, nikto nesmie opustiť zberné miesto ak neprišla náhrada (vtedy volať ďalším dobrovoľníkom)
 • – akékoľvek problémy, ktoré sa nedajú vyriešiť na mieste, hlásiť centrále
 • – ak by polícia robila problémy, vznikli konflikty, hlásiť centrále
 • – priebežne odoberať podpisy, odkladať podľa možnosti na bezpečnom mieste, sledovať mobil – centrála môže posielať hromadné SMS
 • – 22:00     ukončiť zber podpisov, zobrať petičné hárky a tašku so všetkými materiálmi do centrály na Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A

 

Komunikácia s centrálou:

 • 6:50   poslať centrále SMS v tvare “ZM 105 otvorene”
 • 13:30 ohlásiť centrále aktuálny počet podpisov – poslať SMS v tvare “ZM 105 podpisov 400”
 • 19:30 ohlásiť centrále aktuálny počet podpisov – poslať SMS v tvare “ZM 105 podpisov 750”
 • 22:00 poslať centrále SMS v tvare “ZM 105 zatvorene”
 • ak by polícia robila problémy, vznikli konflikty, treba hlásiť centrále telefonicky
 • ak by sa stalo, že na niektorom mieste úplne vypadnú dobrovoľníci v kľúčových časoch, treba okamžite nahlásiť centrále a telefonovať dobrovoľníkom zo zoznamu, či vedia prísť
 • Upozornenie: Ak sa koordinátor v prípade vážnej situácie nevie dovolať do centrály, lebo sú telefónne čísla obsadené, môže napísať SMS. Ak ale centrála nereaguje, treba správu zopakovať.
 • Ak by vás volebné komisie chceli poslať preč, volajte právnikom a na centrálu.

 

Komunikácia s koordinátormi

 • –   Ak pokyn pre 1 zberné miesto, správa v tvare „ZM 15 – pokyny“, ideálne do FB správy danému užívateľovi (ak bude možné z časového hľadiska), v prípade nutnosti telefonát s koordinátorom
 • –   Ak pokyn pre všetkých, v tvare „VSETCI – pokyn“

 

Získavanie dobrovoľníkov

Úlohou koordinátora je priebežne hľadať dobrovoľníkov, ktorí budú 5.3.2016 od 7:00 do 22:00 zbierať podpisy na priradenom zbernom mieste. Služby je možné dobrovoľníkom prideliť po hodinách. Odporúča sa, aby dobrovoľník zbieral 2 hodiny ráno a 2 hodiny večer, prípadne 3×2 hodiny s prestávkami. Viac už dobrovoľník nezvládne. Ak to z časového hľadiska nie je možné, môže prísť dobrovoľník aj na 1 hodinu. Znamená to ale, že budete ale musieť hľadať viac dobrovoľníkov.

Každého dobrovoľníka treba zapísať spolu s kontaktom do systému, aby v prípade potreby vedela zasiahnuť aj centrála (telefónne čísla na centrálu a právnikov budú v taške s materiálom).

 

Systém a účet

Do systému sa prihlasuje cez stránku http://bratislava.zastavmehazard.sk/wp-admin/admin.php?page=my_place

Ak Vás niekto zaregistroval, príde Vám na mail Vaše prihlasovacie meno a heslo. Prihlasovacie meno je Váš mail, heslo si môžte aj obnoviť.

Špeciálnym účtom je koordinátorský účet, pomocou ktorého spravujete celú volebnú budovu a pridávate dobrovoľníkov do jednotlivých služieb na konkrétne časy.

 

Pridanie dobrovoľníka

V menu na ľavej strane vyberte možnosť Dobrovoľníci / Novy dobrovolnik. Vyplňte formulár – zadajte meno, priezvisko, email a telefónne číslo dobrovoľníka. Vyberte mestskú časť a  Vaše zberné miesto – ukážu sa Vám časy služieb. Zakliknite všetky služby, kedy môže dobrovoľník zbierať podpisy. Kliknite na tlačítko Ulož.

 

Zmena služby dobrovoľníka

V menu na ľavej strane vyberte možnosť Dobrovoľníci / Vasi dobrovolnici. Nájdite v zozname dobrovoľníka, ktorému chcete zmeniť službu. Kliknite na edituj pod emailom dobrovoľníka. Otvorí sa formulár so zaklikanými službami. Upravte kedy má dobrovoľník prísť. Kliknite na tlačítko Ulož.

 

Close Menu