Piatok

v piatok od 17:00 – 20:00 prebieha v UPC „Check IN“ dobrovoľníkov. Kde dobrovoľníci dostanú potrebné vybavenie (dosky, tričko, perá , náramok – slúži namiesto lístku v MHD,…) a súčasne nám potvrdí svoju účasť. Koordinátori si môžu v tom čase prevziať svoje vybavenie.

18:00 Benefičný koncert v Univerzitnom Pastoračnom Centre Jozefa Freinademetza

20:00 – 20:30 – Školenie dobrovoľníkov

Účinkujú:

  • Sima Martausová
  • Daniel Hevier
  • (Lamačské chvály)
  • + svedectvá komunity z Cenacola a pracovníkov so závislými

Sobota

7:00 – 22:00 zbieranie podpisov na vybraných miestach

10:00 – 22:00 sprievodný program na Gymnáziu Matky Alexie

Spoločenské a iné hry pre tých, ktorý práve nie sú v teréne.

22:00 petičný večer

Petičný guláš, vyhlásenie výsledkov

23:00 night game

Dobrodružne – akčná nočná hra v historickom centre Bratislavy pripravená skautmi

 

Nedeľa

Doobedie prehliadka Dómu sv. Martina

interiér, katakomby, veža

(10:30 sv. omša v katedrále s otcom arcibiskupom Zvolenským)


 Poznámka k programu:

Povinnosť na sprievodnom programe nie je povinná. V zátvorke je duchovný program, mimo oficiálny, ak máte oň záujem tak ste pozvaní.

Close Menu